Homegrown
Diploma Pengajian Muamalat
Diploma Pengurusan Haji & Umrah
Diploma Pengurusan Zakat & Wakaf
Diploma Pengurusan Industri Halal

  TARIKH TUTUP permohonan bagi Program-program Homegrown,
Sesi Kemasukan April 2017 ialah pada
02 April 2017
Profesional
LCCI (The London Chamber of Commerce)
CAT(Certified Accounting Technicians)

 
 
 

Usahasama UiTM
Diploma Perakaunan UiTM
Diploma Pengajian Perniagaan UiTM
Diploma Sistem Maklumat Perakaunan
Diploma Sains Komputer UiTM
Pra Perdagangan

  TARIKH TUTUP permohonan bagi Program-program usahasama UiTM,
Sesi Kemasukan Mei 2017 ialah pada
27 Mei 2017